MENU

 

Fungsi Dan Peranan Bahagian Pentadbiran

 • Bertanggungjawab Terhadap Aspek Pengurusan Dan Perjalanan Urusan Pentadbiran Pejabat Agar Berjalan Lancar Dan Mencapai Misi, Visi Serta Matlamat Utama.
 • Urus Setia Kepada Pengurusan Tertinggi Majlis Dalam Mesyuarat-Mesyuarat Pengurusan Jabatan Dan Bertanggungjawab Menentukan Keputusan-Keputusan Dilaksana, Dikoordinasi Dan Disusuli Setiap Tindakan.
 • Sebagai Urus Setia Yang Menyelaras Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) Dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
 • Menyelaras Setiap Laporan Dan Maklum Balas Dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Serta Menyelaras Soalan-Soalan Yang Dibangkitkan Oleh Dewan Rakyat, Dewan Negeri Dan Dewan Undangan Negeri Untuk Jawapan.
 • Mengendali Dan Mengaturkan Lawatan Ahli Majlis Dan Kawasan Dalam Dan Luar Negara.
 • Memantau Dan Menyelia Tahap Disiplin Kakitangan Untuk Laporan Kepada Pengurusan Tertinggi.
 • Mewujudkan Jaringan Perhubungan Awam Di antara Majlis, Orang Awam Dan Agensi Kerajaan Serta Swasta.
 • Menguruskan Keselamatan Dan Keceriaan Pejabat.
 • Mengurus Dan Menyelaras Aduan-Aduan Awam.
 • Pengeluaran Dan Pengedaran Pekeliling, Surat Pekeliling Serta Pekeliling Jabatan.
 • Urus Setia Kepada Program Peningkatan Kualiti Dan Anugerah-Anugerah Kualiti.
 • Bertanggungjawab Terhadap Produk-Produk Pelancongan Dan Tarikan Pelancong Di Dalam Kawasan Majlis.
 • Bertanggungjawab Terhadap Urusan Penswastaan Dan Projek-Projek Komuniti.
 • Membangunkan Laman Web Jabatan.

Fungsi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan

 

Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan

 • Mengurus Dan Mengatur Tarikh Mesyuarat-Mesyuarat Penuh, Jawatankuasa, Pengurusan Dan Ad-Hoc Yang Dipengerusikan Oleh Yang Dipertua Dan Setiausaha.
 • Mengambil Minit Mesyuarat Dan Menyelaras Tindakan Yang Perlu Dilaksanakan.
 • Mengatur Jadual Dan Janji Temu Yang Dipertua / Setiausaha.
 • Menyediakan Buletin Dan Laporan Tahunan.
 • Urus Setia Kepada Acara-Acara Rasmi Jabatan.

 

Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengurus Pengisian Jawatan.
 • Mengurus Urusan Persaraan.
 • Menyedia Penyata Perubahan Dan Penyata Pergerakan Gaji.
 • Merekod Dan Mengemaskini Perkhidmatan Dan Kenyataan Cuti.
 • Memproses Permohonan Cuti Kakitangan.
 • Urus Setia Lembaga Pelantikan Dan Tatatertib.
 • Menguruskan Laporan Prestasi Tahunan Dan Anugerah Khidmat Cemerlang.
 • Merancang Latihan Asas Dan Latihan Berterusan Untuk Pegawai Dan Kakitangan.
 • Menguruskan Kursus-Kursus Dalaman Dan Kursus Luar Yang Berkaitan.
 • Menguruskan Kursus Induksi Untuk Pegawai Dan Kakitangan.
 • Melaksanakan Proses ‘Job Rotation' Untuk Kakitangan.