MENU

 

Bahagian Perancang Bandar berfungsi mengawal selia, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan tanah serta bangunan selaras dengan peruntukan undang-undang. Bahagian ini terdiri daripada 2 unit iaitu :

 1. Unit Kawalan Perancang
  • Permohonan Kebenaran Merancang Pemajuan Tanah
  • Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan
  • Permohonan Kebenaran Merancang Kerja Tanah
  • Permohonan Kebenaran Merancang Pelan Jalan dan Peparitan
  • Menyediakan Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Tanah Kerajaan / TOL
  • Permohonan Kebenaran Pemajuan Bangunan (Penubuhan Institusi Dan Membaharui Lesen Premis Setiap Bulan)
  • Permohonan Perakuan Pelan Pintar Ukur
  • Permohonan Nama Taman, Jalan, Pernomboran Rumah/Premis Dan Penamaan Semula Jalan Dan Taman
    
 2. Unit Rancangan Pemajuan, Projek Khas & GIS
  • Melaksanakan Kajian-Kajian Berkaitan Perancangan Dan Pembangunan Tanah
   • Rancangan Tempatan MDBG 2005
   • Kajian-Kajian Perancangan Yang Berkaitan
  • Menyediakan Projek-ProjekDi Atas Tanah Kerajaan Dan Tanah Hakmilik MDBG Untuk Di Bangunkan
  • Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Bandar Selamat MDBG
  • Menyelaras Perlaksanaan Sistem Petunjuk Bandar Mampan Malaysia (Murninet)
  • Menyediakan Perkhidmatan Maklumat GIS
  • Mengemaskini Metadata GIS