MENU

Fungsi Utama Bahagian Landskap

  • Merancang dan mereka bentuk landskap bagi mengindahkan kawasan bandar
  • Memastikan semua proses permohonan pelan landskap diproses mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak majlis

Aktiviti bagi Fungsi-Fungsi Utama

  • Merancang, mengawal dan mengurus pembangunan landskap melalui Perolehan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG).
  • Menyediakan dokumen berkaitan dengan proses sebut harga dan tender
  • Memantau projek pembangunan landskap mengikut reka bentuk dan spesifikasi yang telah ditetapkan.