MENU

 

Fungsi Bahagian Perancang Bandar & Desa

 • Memproses pelan bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut piagam.
 • Memproses permohonan tambahan/pindaan dan membaiki bangunan
 • Merancang dan mengawal perlaksanaan projek, pembangunan dan infrastruktur
 • Menyelenggara harta Majlis supaya berkeadaan baik.
 • Tindakan penguatkuasaan Undang-undang.
 • Tindakan penyelarasan antara Jabatan Teknikal/Utiliti.
 • Perlaksanaan Unit Pusat Sehenti (OSC)
 • Rancangan Struktur Negeri Perak
 • Rancangan Tempatan Daerah Kinta (Jilid 1)
 • Rancangan Tempatan Daerah Kinta (Jilid 2)
 • Semakan Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah (Jilid 1)
 • Semakan Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah (Jilid 2)
 • Semakan Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah (Jilid 3)