MENU

Fungsi Bahagian Perancang Bandar & Desa

  • Memproses pelan bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut piagam.
  • Memproses permohonan tambahan/pindaan dan membaiki bangunan
  • Merancang dan mengawal perlaksanaan projek, pembangunan dan infrastruktur
  • Menyelenggara harta Majlis supaya berkeadaan baik.
  • Tindakan penguatkuasaan Undang-undang.
  • Tindakan penyelarasan antara Jabatan Teknikal/Utiliti.
  • Perlaksanaan Unit Pusat Sehenti (OSC)
  • Rancangan Struktur Negeri Perak
  • Rancangan Tempatan Daerah Kinta (Jilid 1)
  • Rancangan Tempatan Daerah Kinta (Jilid 2)