MENU

 

Bahagian Kejuruteraan Merupakan Salah Satu Daripada Bahagian Yang Penting Di Pentadbiran Ini. Tanggungjawab Dan Peranan Bahagian Ini Adalah Merancang Dan Melaksanakan Projek-Projek Melalui Peruntukan Kerajaan Persekutuan, Negeri, Marris Dan Majlis.

Objektif Jabatan Kejuruteraan

 • Merancang Dan Melaksanakan Semua Projek Pembangunan Di Kawasan Majlis Untuk Kesejahteraan Dan Pembangunan Sosio-Ekonomi Penduduk Tempatan.
 • Infrastruktur(Jalan, Longkang Dan Lampu Jalan).
 • Sosio-Ekonomi (Pasar, Gerai. Kompleks Niaga Dan Bengkel)
 • Kemudahan Sosial (Stesyen Bas, Kemudahan Rekreasi Dan Alat Permainan)
 • Pengindahan.

Fungsi Jabatan Kejuruteraan

 • Merancang Dan Mengawal Pelaksanaan Projek
 • Menyelenggara Harta Benda Majlis Supaya Sentiasa Di Dalam Keadaan Baik.
 • Memeriksa Dan Mengambil Tindakan Susulan Di Atas Aduan-Aduan Yang Diterima Daripada Orang Awam Mengenai Kerosakan Harta-Harta Majlis.

Aktiviti Jabatan Kejuruteraan

 • Penyediaan Ringkasan Projek Dan Peruntukan
 • Pengurusan Perolehan
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Pembayaran
 • Penyediaan Data Marris
 • Penyelenggaraan Infrastruktur.