MENU

 

Misi
Menawarkan perkhidmatan yang efektif dan berkualiti dengan mewujudkan jaringan ekonomi yang produktif serta memperkasakan infrastruktur dan mengekalkan nilai-nilai estetika.

Visi
Ke Arah Majlis Perbandaran Yang Progresif dan Berdaya Maju Berasakan Kepada Perindustrian, Pelancongan, Rekreasi dan Persekitaran Yang Lestari.