MENU

 

Pada tahun 2010, Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) telah berjaya mendapat Pensijilan MS ISO 9001:2008 pada 20 ogos 2010.

Pada 5 Ogos 2016, MDBG telah berjaya memperolehi Pensijilan MS 9001:2015. No. Pensijilan AR 5258. Tempoh sah laku sehingga 19 Ogos 2019.

ms iso 9001:2015      ms iso 9001:2015