MENU

 

::DASAR KUALITI::

"MDBG KOMITED UNTUK MENYAMPAIKAN PERKHIDMATAN
PERBANDARAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERKESAN
SELARAS DENGAN PELAN STRATEGIK MDBG SERTA MEMATUHI
KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2015 DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN SECARA
BERTERUSAN".

YANG DILULUSKAN

(MOHAMAD RAZIF BIN RAMLI)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Batu Gajah