MENU

 

 1. UNIT PUSAT SEHENTI
  1. Untuk memastikan 30 jenis permohonan yang diterima di kaunter OSC diselesaikan mengikut tempoh piagam yang ditetapkan.
   Nota: Tempoh piagam bagi setiap permohonan adalah berbeza-beza mengikut kategori seperti di Lampiran A.
    
 2. BAHAGIAN LANDSKAP
   
  1. Untuk memastikan permohonan kelulusan pelan lanskap diberi dalam tempoh 57 hari selepas semua syarat-syarat dipatuhi.
    
 3. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
   
  1. 1.1 Memastikan penyelenggaraan peralatan ICT secara berkala melibatkan komputer dan pencetak penjawat awam MDBG dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali setahun.

   1.2      a)        Memastikan urusan penyelenggaraan / pembaikan peralatan komputer dilaksanakan mengikut prosedur, tempoh bagi penyelenggaraan dalaman (minor) dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 atau 2 hari bekerja.
              b)         Memastikan penyelenggaraan dalaman (major/kritikal) dilaksanakan                  sekurang-kurangnya dalam tempoh 7 hari bekerja bergantung kepada kecukupan peralatan dan bekalan / alat ganti.

              c)        Memastikan penyelenggaraan oleh pihak luar dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 14 hari bekerja bergantung kepada keupayaan pihak tersebut

  2. Memastikan kemaskini kandungan laman web sekurang-kurangnya lima (5) kali setiap bulan dan permohonan muatnaik kandungan laman web oleh Jabatan-jabatan MDBG dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh pengguna.

 4. UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM
  1. Untuk memastikan aduan awam diambil tindakan dalam tempoh 15 hari bekerja.