MENU

JABATAN KEJURUTERAAN

  • Memproses tender dan sebutharga sehingga ditawarkan kepada kontraktor dalam masa 5 minggu.
  • Proses tuntutan bayaran kontraktor atau pemborong kepada Jabatan Perbendaharaan selama 10 hari.
  • Permohonan tuntutan pelepasan wang pertaruhan atau jaminan bank atau jaminan insurans bagi projek-projek Majlis dalam tempoh 7 hari.
  • Permohonan kelulusan permit memasang kabel dan mengorek jalan untuk kerja-kerja utility dalam masa 14 hari.
  • Permohonan lampu awam diproses dalam tempoh 21 hari samada permohonan diluluskan atau ditolak.

 

BAHAGIAN LANDSKAP

Penempahan peralatan :

  • Memastikan bilangan peralatan yang dibekalkan menepati kehendak pelanggan dan kadar pemulangan peralatan adalah 100% seperti yang diluluskan.

Permohonan kelulusan pelan landskap :

  • Untuk memastikan permohonan kelulusan pelan landskap diberi dalam tempoh 57 hari selepas semua syarat-syarat dipatuhi.