MENU

 

Para pelanggan yang dihormati, soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menilai keberkesanan MDBG dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti. Kerjasama anda meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang soal selidik ini amatlah dihargai.

Klik pautan di sini untuk menjawab soalan kaji selidik.