MENU

 

LOGO

NOTIS

PEMAKLUMAN WAKTU KERJA-KERJA DISINFEKSI (NYAHKUMAN) PASAR AWAM
DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH

 

Dengan segala hormat merujuk perkara di atas, Majlis Daerah Batu gajah akan menjalankan kerja-kerja disinfeksi (nyahkuman) semua pasar awam di dalam kawasan pentadbiran pada 30 Mac 2020 (Isnin), jam 3.00 petang. Oleh itu, semua peniaga dimohon mengemas / mengosongkan ruang niaga bagi memastikan kerja-kerja pembersihan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna.

 

DENGAN PERINTAH :
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH
29 MAC 2020