MENU

 

Garis Panduan ini disediakan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan untuk dirujuk oleh **pihak PBT dan mana-mana pihak pemilik kolam renang persendirian **berhubung aspek pengurusan kolam renang bagi mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan Awam.

Klik Garis Panduan Pemantauan Kualiti Air Kolam Renang untuk maklumat lanjut