MENU

 

Semua pelanggan yang dihormati,

Garis Panduan ini disediakan berdasarkan keputusan mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan ke-53 (MNKT-53) yang mewajibkan penggunaan alat penapis sisa makanan (pepejal) dan minyak di premis-premis makanan di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan melalui pengeluaran dan pembaharuan lesen premis perniagaan.

Pemasangan perangkap minyak ini merupakan kaedah yang paling praktikal dalam menangani isu pencemaran kepada sistem perairan.

garis panduan
Klik gambar untuk paparan lebih jelas