MENU

 

Adalah dimaklumkan bahawa mulai tahun 2019 semua kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Batu Gajah sebelum ini atau  pendaftaran baru hendaklah membuat pendaftaran semula dengan Majlis Daerah Batu Gajah sekurang-kurangnya sehari sebelum lawatan tapak.  

Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut