MENU

 

1.         Permohonan Lesen Anjing 2018 MDBG masih terbuka kepada pemilik anjing yang masih belum mendaftar.

2.         Bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan tag (lencana)/lesen anjing iaitu lesen baru/memperbaharui (1 Tahun sahaja) = RM 10.00 seekor.

3.         Bilangan Anjing yang boleh dilesenkan bagi satu-satu premis:-

            (i).        Kediaman                   = 2 ekor.

            (ii).       Ladang/Kebun            = 3 ekor.

            (iii).      Kilang                          = 4 ekor.

4.         Pemohon perlu mengambil langkah-langkah kebersihan dan keselamatan pemeliharaan anjing agar tidak menimbulkan kacau ganggu.

5.         Sekiranya pemilik kehilangan tag (lencana), maka hendaklah mengisi semula borang permohonan baru dengan disertai bayaran lesen ganti sebanyak RM 10.00.