MENU

 

LOGO

PERUBAHAN JADUAL KUTIPAN SAMPAH

Untuk makluman tuan/puan mulai 01 Julai 2020, Perkhidmatan Pemungutan Sampah dan Sisa Buangan Lain bagi kawasan TAMAN MELUR, TAMAN GREENHILL dan  TAMAN TIEN SHIN telah dikontrakkan dan jadual kutipan sampah baharu adalah seperti berikut :

 

HARIMASA
ISNIN, RABU DAN JUMAAT6.30 PAGI - 8.30 PAGI


Sila ambil maklum, terima kasih.