MENU

 

Dimaklumkan bahawa tarikh tutup bagi Sebut Harga Bil.8/2020, Bil.9/2020, Bil.10/2020 dan Bil.20/2020 yang dijadualkan pada 2 April 2020 ditunda pada 16 April 2020 (Khamis) jam 12.00 tengahari. Berikut adalah senarai sebut harga yang terlibat :
PINDAAN TARIKH PENGHANTARAN BORANG SEBUT HARGA BAGI BIL. 8/2020, BIL.9/2020, BIL.1O/2020 DAN BIL.20/2020
 
1. SH Bil.8/2020 - Perkhidmatan Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Lapang dan Padang Permainan Dalam Kawasan MDBG Zon A (Batu Gajah 1) Bagi Tempoh 6 Bulan
 
2. SH Bil.9/2020 - Perkhidmatan Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Lapang dan Padang Permainan Dalam Kawasan MDBG Zon B (Batu Gajah 2) Bagi Tempoh 6 Bulan
 
3. SH Bil.10/2020 - Perkhidmatan Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Lapang dan Padang Permainan Dalam Kawasan MDBG Zon C (Batu Gajah 3) Bagi Tempoh 6 Bulan
 
4. SH Bil.20/2020 - Perkhidmatan Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Lapang dan Padang Permainan Dalam Kawasan MDBG Zon D (Batu Gajah 4) Bagi Tempoh 6 Bulan
 
Penangguhan ini adalah susulan daripada lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuatkuasa. Segala kesulitan amatlah dikesali.
 
Sekian, terima kasih.