MENU

 

TAKRIFAN SELESAI/TUTUP DALAM PENGURUSAN ADUAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH

  1. Saluran penerimaan aduan di Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) akan diproses menerusi duan (2) sistem utama iaitu e-PBT dan i-Tegur.
  2. Kedua-dua sistem ini mempunyai takrifan yang berbeza bagi menentukan tindakan penyelesaian terhadap aduan yang diterima.
  3. Berikut merupakan takrifan standard yang dicadang untuk diguna bagi menentukan takrifan yang jelas dengan merujuk kepada sistem yang digunakan.
TAKRIFAN e-PBTi-Tegur
SelesaiPBT memaklumkan tindakan / perancangan yang di ambil ke atas aduanTidak bermaksud sudah selesai, di mana PBT hanya memaklumkan perancangan tindakan yang akan diambil ke atas aduan
Tutup-Aduan diselesaikan 100% dan pengadu berpuas hati dengan tindakan yang diambil