MENU

 

Undang-Undang Kecil / Perintah / Kaedah

 1. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  • Tarikh warta : 22 November 1984 – Pk.P.U.76
 2. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) 1982.
  • Tarikh warta : 06 Januari 1983 – Pk.P.U.1
 3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1984.
  • Tarikh warta : 02 Ogos 1984 – Pk.P.U.51
 4. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2011.
  • Tarikh warta : 30 Disember 2010 – Pk.P.U.12
 5. Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  • Tarikh warta : 25 Oktober 1984 – Pk.P.U.71
 6. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) 1981.
  • Tarikh warta : 17 Mac 1983 – Pk.P.U.12
 7. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1988.
  • Tarikh warta : Pk.P.U.
 8. Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Gerai Pasar Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1983.
  • Tarikh warta : 15 Mac 1984 – Pk.P.U.9
 9. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Kerajaan Tempatan, 1981.
  • Tarikh warta : 28 Oktober 1982 – Pk.P.U.41
 10. Undang-Undang Kecil (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Jalan, Parit Dan Bangunan, 1981.
  • Tarikh warta : 03 Mac 1983 – Pk.P.U.11
 11. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kinta Barat) 1985.
  • Tarikh warta : 25 April 1985 – Pk.P.U.17
 12. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  • Tarikh warta : 10 April 1986 – Pk.P.U.21
 13. Perintah Pengangkutan  Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  • Tarikh warta : 21 November 1991 – Pk.P.U.35
 14. Perintah Pengangkutan  Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1998.
  • Tarikh warta : 21 Mei 1998 – Pk.P.U.5
 15. Perintah Pengangkutan  Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 2007.
  • Tarikh warta : 13 September 2007 – Pk.P.U.33
 16. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh warta : Pk.P.U.46
 17. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  • Tarikh warta : Pk.P.U.17
 18. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis    Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh warta : Pk.P.U.27/1990
 19. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  • Tarikh warta : 08 Mei 1986 – Pk.P.U.28
 20. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh warta : 27 September 1990 – Pk.P.U.36
 21. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh warta : 16 Februari 2012 – Pk.P.U.7
 22. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012.Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH)
  • Tarikh warta : 02 Februari 2012 – Pk.P.U.5
 23. Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh warta : 01 Mac 2012 – Pk.P.U.11
 24. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh warta : 25 Oktober 2012 – Pk.P.U.44
 25. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh warta : 06 Disember 2012 – Pk.P.U.50
 26. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013.
  • Tarikh warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.49
 27. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2013.
  • Tarikh warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.51
 28. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak 2013.
  • Tarikh warta : 1 Januari 2014
 29. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Batu Gajah (Kelakuan Dan Tatatertib) 2014.
  • Tarikh warta : 27 Februari 2014 – Pk.P.U.3
 30. Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa Dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Tarikh warta: 3 Februari 2011 - Pk.P.U.8.
 31. Warta Sempadan Baru Kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Kinta Barat dan Majlis Daerah Kinta Selatan.
  • Tarikh warta :19 Disember 2002 -No.1194, 1197, 1201.
 32. Penamaan Semula Dua (2) Buah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Perak. Pemberitahuan Di Bawah Subseksyen 4(1).
  • Tarikh warta : 26 Mac 2009 - No. 404.
 33. Kaedah - Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014.
  • Tarikh warta : 29 Disember 2014 - Pk.P.U.35.
 34. Kaedah - Kaedah Kelayakan Menyediakan dan Mengemukakan Pelan, Butir-Butir dan Dokumen Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Negeri Perak 2014.
  • Tarikh warta : 29 Disember 2014 - Pk.P.U.36.
 35. Kaedah - Kaedah Hakmilik Strata 2015.
  • Tarikh warta : 28 Mei 2015 - Pk.P.U.10.
 36. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017.
  • Tarikh warta : 15 Januari 2017 - Pk.P.U.16.
 37. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2017.
  • Tarikh warta : 2 Februari 2017 - Pk.P.U.4.
 38. Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2017.
  • Tarikh warta : 11 Mei 2017 – Pk.P.U.33.
 39. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017.
  • Tarikh warta : 21 Disember 2017 – Pk.P.U.71
 40. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Daerah Batu Gajah) 2018.
  • Tarikh warta : 5 Mac 2018 – Pk.P.U.14
 41. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2019.
  • Tarikh warta : 4 Julai 2019 – Pk.P.U.18