MENU

 

Portal ini telah diwujudkan untuk kemudahan orang ramai berinteraksi secara Internet atau elektronik terhadap perkhidmatan yang telah disediakan oleh   Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) tanpa mengira waktu, jarak dan sempadan.

Pengguna boleh membuat semakan Akaun Lesen, Akaun Sewaan, Aduan dan Bayaran  melalui pilihan menu yang telah disediakan di laman Utama Portal.

Klik pada pautan Sistem ePBT Online untuk mengakses sistem