MENU

 


Pemungutan dan pengangkutan sampah dilakukan 3 kali seminggu (Zon A,B,C,D).