MENU

 


Pemungutan dan pengangkutan sampah dilakukan 3 kali seminggu (Zon A).