MENU

 

Unit Undang-Undang, Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG)

Fungsi Unit Undang-Undang

 • Memberi Nasihat Dan Perkhidmatan Perundangan Agar Segala Tindakan Yang Diambil Menepati Peruntukan Undang-Undang Yang Dikuatkuasakan.
 • Menyelaras Tindakan Pewartaan Dengan Menyedia, Menyemak, Meminda Dan Menggubal Deraf Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah, Peraturan Dan Pindaan Undang-Undang Kecil Sebelum Dikuatkuasakan.
 • Membuat Semakan Perundangan Ke Atas Kertas Siasatan Sebelum Tindakan Pendakwaan Diteruskan.
 • Mengurus Fail-Fail Pendakwaan Dengan Menyediakan Kertas Pengaduan, Kertas Pertuduhan Dan Kertas Saman Bagi Mendapatkan Izin Mendakwa Daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Negeri Perak.
 • Membuat Semakan Ke Atas Deraf Dokumen Perjanjian Yang Berkaitan Majlis.
 • Menyelaras Tindakan Sitaan Ke Atas Pemilik Pegangan Yang Mempunyai Tunggakan Cukai Taksiran Dan Tindakan Melelong Barang-Barang Sitaan Yang Gagal Dituntut Semula.

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 • Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)
 • Akta Perbadanan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)
 • Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
 • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984