line

IKLAN BAZAR RAMADHAN

BAZAR


NOTIS PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK


TREN KES DEMAM DENGGI KAWASAN MDBG (SEMASA)


 
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH KOMITED UNTUK MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KEPADA PELANGGAN.

 

PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN TAHUN 2016

 

Adalah diingatkan bahawa bagi pelesen yang masih berminat untuk meneruskan perniagaan anda bagi tahun 2016, tuan/puan adalah dinasihatkan untuk membuat pembaharuan Lesen Premis Perniagaan/ Iklan bermula 04/01/2016.
 
SILA AMBIL PERHATIAN, tindakan penguatkuasaan akan diambil jika didapati tuan/puan masih ingkar melaksanakan kewajipan di atas sebagaimana peruntukan Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (1982) Pindaan 2011.
 
Untuk keterangan mengenai amaun bayaran fi lesen, tuan/puan bolehlah membuat semakan online melalui portal rasmi MDBG iaitu www.mdbg.gov.my.
 
Bil lesen tahun 2016 boleh diperolehi di kaunter Bahagian Pelesenan, Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran, Majlis Daerah Batu Gajah (Waktu urusan pejabat : Mulai 8.00 pagi hingga 5.00 petang). Sekian, terima kasih.

BIL CUKAI TAKSIRAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2016

Bil cukai taksiran Majlis Daerah Batu Gajah telah mula dipos kepada pemilik-pemilik bermula pertengahan Disember 2015. Sekiranya tidak menerima bil tersebut, anda juga boleh hadir ke pejabat Majlis Daerah Batu Gajah dan kaunter di Laman L.A untuk mendapatkan bil. Kadar terkini Notis E ialah :


1. Bawah RM200.00 = RM 20.00
2. RM201.00 ke atas = RM 30.00


NOTIS PEMBERITAHUAN

BERKUATKUASA PADA 02HB JANUARI 2015, ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TEMPOH PIAGAM UNTUK PERMOHONAN PELAN PINDAAN DAN TAMBAHAN BAGI KATEGORI RUMAH KEDIAMAN ADALAH 7 HARI.

KEPUTUSAN INI MEMBATALKAN TEMPOH PIAGAM SEDIADA.

ADALAH DIINGATKAN SUPAYA SETIAP PSP PERLULAH MEMASTIKAN SETIAP PERMOHONAN YANG DIKEMUKAKAN ADALAH LENGKAP MENGIKUT SENARAI SEMAK OSC  (BORANG SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN).

PERMOHONAN PERLULAH MENGEMUKAKAN GAMBAR TAPAK CADANGAN DARI SUDUT PANDANGAN HADAPAN, SISI DAN BELAKANG DI DALAM BENTUK "HARD COPY DAN SOFT COPY". SELAIN ITU, SETIAP PERMOHONAN PERLULAH MENGEMUKAN BORANG PENDAFTARAN PSP (BAGI PELAN BANGUNAN) DAN SP (BAGI PELAN STRUKTUR) YANG LENGKAP DIISI BESERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN PSP DAN SP YANG MASIH SAH.

PIHAK MDBG BERHAK MENOLAK PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP.

SEKIAN DIMAKLUMKAN.

PSP - PRINCIPAL SUBMITTING PERSON

SP - SUBMITTING PERSON

 


Borang Permohonan Untuk Menjadi Agen Rasmi Jualan Kupon Tempat Letak Kereta MDBG

 

Sistem Tempat Letak kereta berkupon akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat di seluruh kawasan pentadbiran MDBG. Kepada sesiapa yang berminat adalah dipelawa menjadi Agen Rasmi Jualan Kupon tersebut. Borang ini boleh diperoleh melalui kaunter Jabatan Pelesenan dan Unit PRO, MDBG.Sila klik muat turun borang.  


Perubahan Jadual Lori Sampah MDBG Memungut Sampah Isi Rumah

Sila ambil maklum bahawa Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) berhasrat untuk mempertingkat dan memperkemaskan lagi perkhidmatan kutipan sampah di kawasan tuan/puan. Terdapat 2 kaedah kutipan sampah iaitu dibawah penyelenggaraan MDBG, zon yang tersenarai sila klik disini. Bagi kaedah kedua iaitu kutipan sampah dibawah penyelenggaraan penswastaan, zon yang tersenarai sila klik disini. Pelan lokasi bagi pemungutan sisa pepejal MDBG klik disini. Senarai pegawai yang bertugas di Call-centre klik disini.