MENU

Fungsi Bahagian Perkhidmatan Perbandaran

 • Pemungutan Dan Pelupusan Sisa Pepejal
 • Kebersihan Jalan Raya
 • Penyelenggaraan Taman Dan Tandas Awam
 • Penyelenggaraan Lanskap
 • Program Kitar Semula
 • Kawalan Vektor Nyamuk Dan Lalat

 

Pecahan Unit :

 • Unit Kebersihan Dan Kesihatan
 • Unit Taman Dan Rekreasi

Bertanggungjawab Mengendali Pengurusan Berkaitan Perkhidmatan :

 • Mengawasi Mutu Perkhidmatan Kebersihan Awam.
 • Mewujud Suasana Bandar Dan Persekitaran Yang Bersih Dan Indah.
 • Menanam Semangat Cintakan Kebersihan Dan Persekitaran Yang Nyaman. Di Samping Itu Memupuk Semangat Disiplin Di Kalangan Orang Awam Terhadap Kepentingan Kebersihan.