MENU

KONTRAK PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN LAPANG DAN PADANG PERMAINAN DALAM KAWASAN MDBG


Kerja-kerja pemotongan rumput dan kawasan lapang dilakukan sebulan sekali.