MENU

Carta Organisasi Bahagian Teknologi Maklumat, Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG)

 

Fungsi Utama Bahagian Teknologi Maklumat :

 • Pentadbiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan pengurusan komunikasi ICT MDBG
 • Pengurusan dan pembangunan sistem dan aplikasi ICT MDBG
 • Pengurusan Rangkaian dan Teknikal ICT MDBG

 

Aktiviti Bagi Fungsi-Fungsi Utama

Pentadbiran ICT dan pengurusan komunikasi ICT MDBG :

 • Merancang hala tuju ICT MDBG dengan mewujudkan dan melaksanakan Pelan Strategik ICT MDBG dan Dasar Keselamatan ICT MDBG
 • Merancang, membangun, melaksana dan memantau serta memastikan laman web dan perkhidmatan online MDBG sentiasa dikemaskini
 • Merangka dan menjayakan program latihan ICT
 • Menjadi urus setia mesyuarat jawatankuasa kerja berkaitan ICT

 

Pengurusan dan pembangunan sistem dan aplikasi ICT MDBG :

 • Merancang, melaksana dan memantau sistem ICT Persekutuan dan Negeri
 • Merancang dan membangun serta melaksanakan perolehan sistem ICT mengikut keperluan MDBG
 • Menyelenggara sistem ICT yang digunapakai di MDBG
 • Menguruskan akses kepada sistem ICT yang digunapakai di MDBG

Pengurusan Rangkaian dan Teknikal ICT MDBG :

 • Melaksanakan penyelenggaraan peralatan ICT mengikut keperluan
 • Merancang dan melaksanakan penyelenggaraan pencegahan
 • Merancang keperluan dan melaksana jaringan rangkaian ICT MDBG
 • Memantau dan menyelenggara jaringan rangkaian ICT MDBG
 • Menguruskan pusat penyimpanan / pengurusan data digital dan bilik pelayan (server)
 • Memberi khidmat nasihat perolehan peralatan ICT
 • Menguruskan inventori peralatan ICT gantian