MENU
Sekiranya ada ingin memohon sebarang maklumat berkaitan Majlis Daerah Batu Gajah yang tidak terdapat di dalam portal ini, sila lengkapkan Borang Permohonan Maklumat seperti di bawah. Semua permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan Majlis Daerah Batu Gajah. / If you wish to apply for any information regarding Batu Gajah District Council which is not available in this portal, please complete the Information Request Form as below. All applications are subject to the consideration of the Batu Gajah District Council.
(eg:801101011234)
6 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Permohonan Mendapatkan Maklumat / Application for Information | Portal Rasmi Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG)
Laman web menghadapi ralat yang tidak diduga. Sila cuba lagi nanti.