MENU
Jawatan Kosong
69% (117 undi)
Tender/Sebut Harga
11% (18 undi)
Perkhidmatan
8% (14 undi)
Pengumuan
7% (11 undi)
Lain-Lain
5% (9 undi)
Total votes: 169