MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Batu Gajah ialah Setiausaha Majlis Daerah Batu Gajah

Nama : EN. SHAHIRI BIN TAN
Emel :shahiri[at]mdbg[dot]gov[dot]my
No Tel : 05-363 2020
Faks : 05-366 5930

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Yang Dipertua memantau kerja-kerja yang melibatkan keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT
  • Menyelaras dan memantau pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT MDBG serta pengurusan risiko dan pengauditan.
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MDBG.
  • Menandatangi Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Batu Gajah.