MENU

Assalamualaikum Warrahmatullah Hiwabarakatuh dan Salam Sejahtera Alhamdulillah,

Assalamualaikum Warrahmatullah Hiwabarakatuh dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjat kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana atas limpah kurnia dan izinNya tahun 2020 telah berjaya ditempuhi walaupun dalam detik sukar mengharungi penularan pandemik COVID 19. Dikesempatan ini saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada seluruh warga kerja Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) atas komitmen dan keazaman dalam melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan sepanjang tahun 2020.

Pencapaian cemerlang tahun 2020 merupakan suatu manifestasi komitmen dan iltizam seluruh warga Majlis Daerah Batu Gajah. Namun, penambahbaikan yang berterusan dan impak dari setiap pencapaian merupakan perkara yang lebih dititik beratkan di pentadbiran ini agar limpahan manafaat yang diperoleh dapat memenuhi ekspektasi komuniti penduduk dalam kawasan pentadbiran secara keseluruhan.

Kedatangan tahun 2021 tentunya akan membuka lembaran baharu kepada seluruh warga Majlis Daerah Batu Gajah bagi penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Sudah pastinya cabaran yang akan ditempuhi lebih sukar daripada tahun sebelumnya. Justeru, budaya kerja yang releven dengan arus peredaran masa wajar dilaksanakan segera. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan asas utama dalam setiap perkhidmatan teras yang disampaikan selaras dengan pembudayaan bekerja dalam norma baharu.

Dalam pada itu, libat urus bersama komuniti akan dijadikan indikator asas dalam gerak kerja pada tahun 2021. Kaedah yang telah dirangka termasuk membangunkan inisiatif komuniti bagi mewujudkan persekitaran berkualiti, memperkasa aktiviti komuniti untuk pengurusan dan penyelenggaraan bersama serta menggalakkan penglibatan komuniti dalam perancangan pembangunan setempat. Pembangunan komuniti harus selari dengan peredaran masa dan perkembangan pembangunan, community based tourism akan diwujudkan pada tahun ini sebagai mekanisme membangunkan ekonomi komuniti setempat dalam meningkatan pendapatan per kapita melalui penghasilan produk pelancongan tempatan. Oleh itu, agenda pembangunan mampan (Sustainable Development Goals) dijadikan indikator penting bagi pelaksanaan gerak kerja MDBG pada tahun 2021. Stakeholders dan shareholeders merupakan aset MDBG yang perlu bersama-sama membangunakan komuniti yang mampan demi masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, dengan usaha yang gigih, dan disiplin yang tinggi serta berpegang kepada nilai-nilai hidup yang murni kita akan mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada tahun 2021. Bersama-samalah kita berusaha memperkasakan MDBG agar sentiasa dihormati dan terus menabur bakti untuk kesejahteraan komuniti dan kecemerlangan negeri seluruhnya.

SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2021

Sekian, terima kasih.

 

MOHAMAD RAZIF BIN RAMLI, AMP
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH