MENU

Pada tahun 2010, Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) telah berjaya mendapat Pensijilan MS ISO 9001:2008 pada 20 ogos 2010.

Pada 5 Ogos 2016, MDBG telah berjaya memperolehi Pensijilan MS 9001:2015. No. Pensijilan QMS 02227. Tempoh sah laku sehingga 19 Ogos 2022.

ISO      ISO