MENU
 1. JABATAN PENGUATKUASAAN
   
  1. Untuk memastikan rondaan halangan tempat awam dijalankan di 100 lokasi dalam sebulan.
  2. Untuk memastikan pemeriksaan premis perniagaan dijalankan di 100 premis dalam sebulan
  3. Untuk memastikan kompaun tempat letak kereta dikeluarkan sebanyak 600 kompaun sebulan
    
 2. BAHAGIAN PELESENAN
   
  1. Memastikan permohonan Lesen Premis Perniagaan (Kategori Berisiko) diproses dan diselesaikan dalam tempoh 30 hari bekerja.
  2. Memastikan semua permohonan penamatan lesen pernigaan diambil tindakan dalam tempoh 30 hari bekerja.
  3. Memastikan proses, kelulusan dan pengeluaran lesen bagi kategori tidak berisiko (perniagaan terpilih) dilaksanakan serta merta.
  4. Memastikan permohonan lesen iklan jangka pendek diproses secara teratur serta diberi kelulusan segera.
    
 3. JABATAN KEJURUTERAAN
   
  • PROJEK PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
   1. Memastikan kerja-kerja infrastruktur dan aset majlis berada di dalam keadaan yang memuaskan
     
  • KAWALAN BANGUNAN
   1. Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan (rumah sesebuah, skim perumahan, perindustrian dan komersial) dalam tempoh piagam yang telah ditetapkan seperti dilampiran serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan.
   2. Memastikan surat beserta pelan kelulusan (rumah sesebuah, skim perumahan,perindustrian dan komersial) disediakan dalam tempoh 7 hari setelah Mesyuarat Jawatankuasa OSC bersidang.