MENU
 1. UNIT PUSAT SEHENTI
  1. Untuk memastikan semua jenis permohonan yang diterima di kaunter OSC diselesaikan   mengikut tempoh piagam yang ditetapkan.

   Nota:   Tempoh piagam bagi setiap permohonan adalah berbeza-beza mengikut kategori seperti di Lampiran A.

 2. BAHAGIAN LANDSKAP
   
  1. Untuk memastikan permohonan kelulusan pelan landskap diberi dalam tempoh 57 hari selepas semua syarat-syarat dipatuhi.
  2. Memastikan penyelenggaraan landskap dilaksanakan di setiap 6 lokasi tetap secara berjadual.
  3. Memastikan penyelenggaraan pokok teduhan dilaksanakan mengikut jadual bagi 23 zon dalam setahun.
    
 3. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  12.1    Memastikan penyelenggaraan peralatan ICT secara berkala melibatkan  komputer dan pencetak penjawat awam MDBG dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

  12.2      a) Memastikan urusan penyelenggaraan / pembaikan peralatan
                   komputer dilaksanakan mengikut prosedur, tempoh bagi
                   penyelenggaraan dalaman (minor) dilaksanakan sekurang-kurangnya  dalam 1 atau 2 hari bekerja

               b) Memastikan penyelenggaraan dalaman (major/kritikal) dilaksanakan                  sekurang-kurangnya dalam tempoh 7 hari bekerja bergantung kepada                  kecukupan peralatan dan bekalan / alat ganti.

               c) Memastikan penyelenggaraan oleh pihak luar dilaksanakan sekurang-
                   kurangnya dalam 14 hari bekerja bergantung kepada keupayaan                  
                   pihak tersebut.

 4. UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM
  1. Untuk memastikan aduan awam diambil tindakan dalam tempoh 15 hari bekerja.