MENU

MDKB

NOTIS PEMBERITAHUAN

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 14/2021 bertarikh 26 Julai 2021 telah bersetuju dan meluluskan penamaan semula (rebranding) nama kawasan Perindustrian Perabot berkuatkuasa serta merta. Penamaan semula ini adalah Kawasan Perindustrian Pengkalan IV’ seperti contoh di bawah :-

Nama Taman /Kawasan -

Kawasan Perindustrian Pengkalan IV,    (Kawasan Perindustrian Perabot Lahat)  31500 Lahat, Perak.

Penomboran/Alamat Premis -No.1,
Jalan Perindustrian Pengkalan 4/1
Kawasan Perindustrian Pengkalann IV,
(Kawasan Perindustrian Perabot Lahat)
31500 Lahat. Perak

Segala kemusykilan dan pertanyaan boleh berhubung dengan Jabatan Perancang Dan Landskap, MDBG di talian no. 05 3632020.

 

 

Sekian, terima kasih.