MENU

PIHAK PELANGGAN
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN PBT

 

BIL.PERKHIDMATANTEMPOH
1.Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Kediaman3 Kali Seminggu
2.Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Bandar / PerniagaanSetiap hari
3.Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Industri3 Kali Seminggu
4.Pembersihan Longkang Jalan Utama1 Kali Seminggu
5.Pembersihan Longkang Jalan Sekunder1 Kali Seminggu
6.Pembersihan Longkang Jalan Minor1 Kali Seminggu
7.Pembersihan Longkang Jalan Protokol1 Kali Seminggu
8.Pemotongan Rumput di Bahu Jalan Oleh Konsesi2 Kali Seminggu
9.Penyelenggaran  Kawasan Tanah Lapang / Padang Permainan1 Kali Seminggu