MENU

BAHAWASANYA, SUATU UNDANG-UNDANG KECIL BARU TELAH DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI PERAK MENURUT SEKSYEN 103 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171 ] SEPERTI BERIKUT :

TARIKH WARTA 15 JANUARI 2017 (Pk.P.U.16)

TARIKH WARTA 2 FEBRUARI 2017 (Pk.P.U.4)

 

PINDAAN UNDANG-UNDANG KECIL INI DI BUAT BERDASARKAN KEPERLUAN SEMASA. JUSTERU ITU, SEMUA KANDUNGAN PERUNTUKKAN DALAM UNDANG-UNDANG KECIL INI SERTA JADUAL FI LESEN BOLEH DISEMAK MELALUI LINK .

UNDANG-UNDANG KECIL INI HENDAKLAH TERPAKAI BAGI SELURUH KAWASAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH DAN MULA BERKUAT KUASA PADA TARIKH PENYIARANNYA DALAM WARTA.

 

TERIMA KASIH