MENU

Undang-Undang Kecil / Perintah / Kaedah

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Kerajaan Tempatan, 1981. Tarikh warta : 28 Oktober 1982 – Pk.P.U.41.
 2. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) 1982.
  Tarikh warta : 06 Januari 1983 – Pk.P.U.1.
 3. Undang-Undang Kecil (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Jalan, Parit Dan Bangunan, 1981.
  Tarikh warta : 03 Mac 1983 – Pk.P.U.11.
 4. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) 1981.
  Tarikh warta : 17 Mac 1983 – Pk.P.U.12.
 5. Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Gerai Pasar Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1983.
  Tarikh warta : 15 Mac 1984 – Pk.P.U.9.

 6. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1984.
  Tarikh warta : 02 Ogos 1984 – Pk.P.U.51.

 7. Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  Tarikh warta : 25 Oktober 1984 – Pk.P.U.71.

 8. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  Tarikh warta : 22 November 1984 – Pk.P.U.76.

 9. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kinta Barat) 1985.
  Tarikh warta : 25 April 1985 – Pk.P.U.17.

 10. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  Tarikh warta : 10 April 1986 – Pk.P.U.21.

 11. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  Tarikh warta : 08 Mei 1986 – Pk.P.U.28.

 12. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1988.
  Tarikh warta : 01 Januari 1988 Pk.P.U.

 13. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  Tarikh warta : 06 September 1990 Pk.P.U.27.

 14. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  Tarikh warta : 27 September 1990 – Pk.P.U.36.

 15. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  Tarikh warta : 22 November 1990 Pk.P.U.46.

 16. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  Tarikh warta : 20 Jun 1991 Pk.P.U.17.

 17. Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  Tarikh warta : 21 November 1991 – Pk.P.U.35.

 18. Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1998.
  Tarikh warta : 21 Mei 1998 – Pk.P.U.5.

 19. Warta Sempadan Baru Kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Kinta Barat Dan Majlis Daerah Kinta Selatan.
  Tarikh warta : 19 Disember 2002 – No. 1194, 1197, 1201.

 20. Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 2007.
  Tarikh warta : 13 September 2007 – Pk.P.U.33.

 21. Penamaan Semula Dua (2) Buah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Perak. Pemberitahuan Di Bawah Subseksyen 4(1).
  Tarikh warta : 26 Mac 2009 – No. 404.

 22. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2011.
  Tarikh warta : 30 Disember 2010 – Pk.P.U.12.

 23. Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).
  Tarikh warta : 3 Februari 2011 – Pk.P.U.8.

 24. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah Bagi Pihak Berkuasa Tempatan.
  Tarikh warta : 03 Mac 2011 – Pk.P.U.15.

 25. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012.
  -Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH).
  Tarikh warta : 02 Februari 2012 – Pk.P.U.5.

 26. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.|
  Tarikh warta : 16 Februari 2012 – Pk.P.U.7.

 27. Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  Tarikh warta : 01 Mac 2012 – Pk.P.U.11.

 28. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  Tarikh warta : 25 Oktober 2012 – Pk.P.U.44.

 29. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  Tarikh warta : 06 Disember 2012 – Pk.P.U.50.

 30. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013.
  Tarikh warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.49.

 31. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2013.
  Tarikh warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.51.

 32. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak 2013.
  Tarikh warta : 1 Januari 2014.

 33. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Batu Gajah (Kelakuan Dan Tatatertib) 2014.
  Tarikh warta : 27 Februari 2014 – Pk.P.U.3.

 34. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014.
  Tarikh warta : 29 Disember 2014 – Pk.P.U.35.

 35. Kaedah-Kaedah Kelayakan Menyediakan Dan Mengemukakan Pelan, Butir-Butir Dan Dokumen Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Negeri Perak 2014.
  Tarikh warta : 29 Disember 2014 – Pk.P.U.36.

 36. Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 2015.
  Tarikh warta : 28 Mei 2015 – Pk.P.U.10.

 37. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017.
  Tarikh warta : 15 Januari 2017 – Pk.P.U.16.

 38. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2017.
  Tarikh warta : 2 Februari 2017 – Pk.P.U.4.

 39. Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2017.
  Tarikh warta : 11 Mei 2017 – Pk.P.U.33.

 40. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017.
  Tarikh warta : 21 Disember 2017 – Pk.P.U.71

 41. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Daerah Batu Gajah) 2018.
  Tarikh warta : 5 Mac 2018 – Pk.P.U. 14

 42. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2019.
  Tarikh warta : 4 Julai 2019 – Pk.P.U.18.

 43. Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588].
  Tarikh warta : 9 Disember 2019 – P.U.(B)621.

 44. Perintah Pengangkutan Jalan (Jalan Ilmu, Batu Gajah) (LaluLintas Sehala) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2020.
  Notis No. 1058 Di Bawah Subseksyen 70 (2), Akta Pengangkutan Jalan 1987
  bertarikh 2 Julai 2020.

 45. Undang-Undang Kecil Penjaja dan Gerai (Majlis Daerah Batu Gajah) 2020.
  Tarikh warta : 27 Ogos 2020 – Pk.P.U.18.

Tarikh kemaskini : 23 November 2020