Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Perundangan

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 • Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)
 • Akta Perbadanan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)
 • Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
 • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Undang-Undang Kecil / Perintah / Kaedah

 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984
  Tarikh Warta : 22 November 1984 – Pk.P.U.76
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) 1982
  Tarikh Warta : 06 Januari 1983 – Pk.P.U.1
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1984.
  Tarikh Warta : 02 Ogos 1984 – Pk.P.U.51
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2011
  Tarikh Warta : 30 Disember 2010 – Pk.P.U.12
 • Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  Tarikh Warta : 25 Oktober 1984 – Pk.P.U.71
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) 1981
  Tarikh Warta : 17 Mac 1983 – Pk.P.U.12
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1988.
  Tarikh Warta : Pk.P.U.
 • Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Gerai Pasar Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1983
  Tarikh Warta : 15 Mac 1984 – Pk.P.U.9
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Kerajaan Tempatan, 1981.
  Tarikh Warta : 28 Oktober 1982 – Pk.P.U.41
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Jalan, Parit Dan Bangunan, 1981.
  Tarikh Warta : 03 Mac 1983 – Pk.P.U.11
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kinta Barat) 1985
  Tarikh Warta : 25 April 1985 – Pk.P.U.17
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986
  Tarikh Warta : 10 April 1986 – Pk.P.U.21
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991
  Tarikh Warta : 21 November 1991 – Pk.P.U.35
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1998.
  Tarikh Warta : 21 Mei 1998 – Pk.P.U.
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 2007
  Tarikh Warta : 13 September 2007 – Pk.P.U.33
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  Tarikh Warta : Pk.P.U.46
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991
  Tarikh Warta : Pk.P.U.17
 • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990
  Tarikh Warta : Pk.P.U.27/1990
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986
  Tarikh Warta : 08 Mei 1986 – Pk.P.U.28
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990
  Tarikh Warta : 27 September 1990 – Pk.P.U.36
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012
  Tarikh Warta : 16 Februari 2012 – Pk.P.U.7
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012.Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (Spah)
  Tarikh Warta : 02 Februari 2012 – Pk.P.U.5
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan Dan Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  Tarikh Warta : 01 Mac 2012 – Pk.P.U.11
 • Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012
  Tarikh Warta : 25 Oktober 2012 – Pk.P.U.50
 • Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012
  Tarikh Warta : 06 Disember 2012 – Pk.P.U.50
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 2013
  Tarikh Warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.49
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2013
  Tarikh Warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.51
 • Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak 2013
  Tarikh Warta : 1 Januari 2014
 • Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Batu Gajah (Kelakuan Dan Tatatertib) 2014
  Tarikh Warta : 27 Februari 2014 – Pk.P.U.3
 • Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa Dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  Tarikh Warta: 3 Februari 2011 - Pk.P.U.8.
 • Warta Sempadan Baru Kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Kinta Barat Dan Majlis Daerah Kinta Selatan
  Tarikh Warta :19 Disember 2002 -No.1194, 1197, 1201.
 • Penamaan Semula Dua (2) Buah Pihak Berkuasa Tempatan (Pbt) Negeri Perak. Pemberitahuan Di Bawah Subseksyen 4(1).
  Tarikh Warta : 26 Mac 2009 - No. 404.
 • Kaedah - Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014.
  Tarikh Warta : 29 Disember 2014 - Pk.Pu.35.
 • Kaedah - Kaedah Kelayakan Menyediakan Dan Mengemukakan Pelan, Butir-Butir Dan Dokumen Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Negeri Perak 2014
  Tarikh Warta : 29 Disember 2014 - Pk.Pu.36.
 • Kaedah - Kaedah Hakmilik Strata 2015
  Tarikh Warta : 28 Mei 2015 - Pk.Pu.10
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017
  Tarikh warta : 15 Januari 2017 - Pk.P.U.16.
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2017
  Tarikh warta : 2 Februari 2017 - Pk.P.U.4.
 • Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2017.
  Tarikh warta : 11 Mei 2017 – Pk.P.U.33.
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2017
  Tarikh warta : 21 Disember 2017 – Pk.P.U.71
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Daerah Batu Gajah) 2018
  Tarikh warta : 5 Mac 2018 – Pk.P.U.14
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2019
  Tarikh warta : 4 Julai 2019 – Pk.P.U.18
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Jalan Ilmu, Batu Gajah) (LaluLintas Sehala) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2020.

  Notis No. 1058 Di Bawah Subseksyen 70 (2), Akta Pengangkutan Jalan 1987
  bertarikh 2 Julai 2020

 • Undang-Undang Kecil Penjaja dan Gerai (Majlis Daerah Batu Gajah) 2020.

  Tarikh warta : 27 Ogos 2020 – Pk.P.U.18.

 • Utama
 • Informasi
 • Perundangan
mygov
mampu
mdec
mdec
mof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hakcipta Terpelihara © 2022 Majlis Daerah Batu Gajah . Kemaskini : 01/02/23 • Jumlah Pelawat : 21286939